CRI JOLANTA - strona główna Produkty
O firmie CRI JOLANTA
Nowości
Informacje
Produkty
Katalog produktów
Instrukcje obsługi
Informacje techniczne
Informacje prasowe
Testy produktów
Usługi
Cenniki
Promocje
Serwis techniczny
Kontakt
Linki

Napisz do nas!

. .     

INFORMACJE TECHNICZNE

ABC - Słownik podstawowych pojęćCRI JOLANTA

ABC - SŁOWNIK PODSTAWOWYCH POJĘĆ

Dla ułatwienia posługiwania się terminologią komputerową, szczególnie dla jej początkujących użytkowników, przedstawiamy słownik najczęściej używanych terminów. Zaznajomienie się ze znaczeniem tych terminów pozwoli na pełniejsze zrozumienie zawartości technologii komputerowej oraz zawartości naszych stron internetowych.
   
Uwaga!(C) 1998-99 Copyright CRI JOLANTA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk tekstu słownika dostępnego na naszym serwerze WWW, zarówno w części jak i w całości oraz udostępnianie ich w mediach elektronicznych wyłącznie za zgodą CRI JOLANTA.


Akcelerator 3D - urządzenie sprzętowo wspomagające wyświetlanie grafiki trójwymiarowej. Najczęściej jest to specjalizowana karta standardu PCI dysponująca niezależną pamięcią oraz dedykowanymi procesorami. Zazwyczaj są to dwa układy: jednostka wielokątów (polygon engine) i jednostka tekstur (texture engine).

Antyaliasing - operacja polegająca na wygładzaniu brzegów linii i krawędzi wielokątów wykonywana w celu poprawienia jakości tworzonego obrazu.

bps (bits per second) - jednostka prędkości transmisji odpowiadająca liczbie bitów danych przesyłanych w ciągu sekundy.

CRT (Cathode Ray Tube) - strumieniowa lampa katodowa - centralny element każdego klasycznego monitora. Działo elektronowe wysyła strumień elektronów (w przypadku monitorów kolorowych trzy równoległe strumienie), który pobudza do świecenia fosforyzującą warstwę umieszczoną na wewnetrznej stronie ekranu (kineskopu).

Częstotliwość odświeżania (powtarzania) obrazu - określa, ile razy w ciągu sekundy tworzony jest od nowa obraz na monitorze. Odpowiednio wysoka częstotliwość odświeżania jest niezbędna dla uzyskania stabilnego obrazu. Wartość ta zależy od aktualnej rozdzielczości obrazu i maksymalnej częstotliwości synchronizacji poziomej monitora.

Częstotliwość synchronizacji poziomej - techniczna miara wydajności każdego monitora. Określa, ile wierszy w ciągu sekundy jest w stanie wyświetlić na ekranie strumień elektronów. Wielkość ta definiuje jednocześnie maksymalną częstotliwość odświeżania obrazu. Np. przy rozdzielczości 1024x768 monitor o częstotliwości synchronizacji poziomej 69 kHz może wyświetlić w ciągu sekundy 69000:768=89,8 obrazów. W praktyce od tej wartości należy odjąć jeszcze 10 % z tytułu synchronizacji strumieni elektronów.

Domyślny - opisuje opcję, polecenie, które jest automatycznie przyjmowane lub wybierane przez system, jeżeli użytkownik nie zdecyduje o dokonaniu zmiany poprzez podjęcie określonych działań.

Dysk stały, dysk twardy (ang. hard disk) - rodzaj pamięci o zwykle dużej pojemności (od 10 MB do kilkunastu i więcej GB, a w przyszłości będą także dyski o jeszcze większych pojemnościach) służącej do przechowywania informacji (programów i danych). Zwykle dysk stały na stałe jest związany z komputerem (nie jest wymienialny).

Dysk elastyczny (ang. floppy disk) - dyskietka, rodzaj pamięci zapisywanej i odczytywanej podobnie jak dysk stały, ale o mniejszej pojemności, nie przekraczającej zwykle 2 MB, a także - w odróżnieniu od dysku stałego - wymienialny.

Edycja - działanie wywołujące w aktualnie istniejącym stanie przedmiotu edycji (zapisanym w tekscie, bazie danych itp.). Do działań tych można zaliczyć: dopisywanie, usuwanie, zamianę itp..

E-mail - (usługa poczty elektronicznej, elektroniczna wiadomość) - usługa pozwalająca na przesyłanie wiadomości poprzez sieć komputerową, także synonim "elektronicznego" listu.

Folder - termin równoważny z terminem Katalog. Termin wprowadzony przez twórców systemu operacyjnego Windows 95.

Edytor - narzędzie programowe (program) umozliwiające wykonywanie edycji na przedmiocie edycji.

Katalog - pojęcie opisujące hierarchiczną strukturę dysku. Poszczególne zbiory zapisane na dysku (zwykle tworzące pewną powiązaną ze sobą grupę np. wszystkie zbiory wykonawcze i pomocnicze związane z określonym systemem programów) są pogrupowane w hierarchiczne katalogi, które ułatwiają poszukiwanie zbiorów w danej chwili niezbędnych. Dany katalog może zawierać grupy zbiorów lub inne katalogi (podkatalogi).

Kursor - migający (w przypadku kursora ekranowego) lub blokowy (w przypadku kursora myszki) znacznik wskazujący (w konkretnym celu z punktu widzenia aktualnego zastosowania kursora) pewien element tekstu na ekranie lub obszaru ekranu i zmieniający swoje położenie w wyniku naciskania odpowiednich klawiszy klawiatury lub w wyniku ruchów myszki.

Menu - proponowana przez komputer lista poleceń możliwych do wykonania przez niego w danej chwili. Reakcja użytkownika sprowadza się wtedy do wyboru jednej pozycji z listy.

OSD (On-Screen Display) - mechanizm umożliwiający ustawianie poszczególnych parametrów wyświetlania obrazu na monitorze za pomocą specjalnego menu pojawiającego się na ekranie monitora. Menu te może być obsługiwane za pomocą specjalnych klawiszy monitora.

Pamięć - miejsce przechowywania informacji (programów i danych). Rozróżnia się kilka rodzajów pamięci: masowe, operacyjne, stałe, dyskowe (podział ten nie jest ścisły ze względu na różne kryteria, których tu nie usystematyzowano). Jednostką miary pojemności pamięci jest bajt i jego wielokrotności (kB, MB, GB).

Piksel - punkt - punkt, podstawowy element składowy obrazu w postaci mapy bitowej (bitmapy).

Pitch - Plamka ekranu - odstęp pomiędzy dwoma sąsiednimi punktami obrazu. W przypadku masek perforowanych wielkość ta waha się w granicach od 0,25 do 0,31 mm, dla masek szczelinowych wynosi 0,25 lub 0,26 mm, a dla maski CromaClear 0,25 mm.

Plamka ekranu - termin równoważny z terminem Pitch.

Program - zbiór instrukcji napisanych w języku naturalnym komputera, które mówią komputerowi jakie kolejne działania (operacje) realizować.

Provider - zaczerpnięte z jężyka angielskiego określenie firmy, będącej dostawcą usług internetowych.

Rozdzielczość obrazu (ekranu) - liczba punktów (pikseli), z których utworzony jest obraz na monitorze. Wartość tą podaje się jako iloczyn liczby kolumn i wierszy. Np. dla standardu VGA jest to 640x480 (640 kolumn i 480 wierszy).

Stacja dysków (Floppy Disk Drive - FDD) - napęd dysków, część komputera czytająca i zapisująca dyski elastyczne.

Sieć komputerowa - połączenie więcej niż jednego komputera ze sobą w taki sposób, że umożliwia to wymianę informacji między nimi, co zwiększa możliwości funkcjonalne systemu.

Ścieżka dostępu - jest to opis, który pozwala na znalezienie pożądanego zbioru dyskowego przy uwzględnieniu hierarchicznej struktury dysku w postaci katalogów, czyli są to nazwy kolejnych katalogów, które należy otworzyć, aby osiągnąć pożądany zbiór.

UART (Universal Asynchronous Receiver & Transmitter) - układ scalony odpowiedzialny za dwukierunkową asynchroniczną transmisję szeregową.

Wideokonferencja - sposób połączenia między abonentami pozwalający na przesyłanie obrazu i dźwięku jednocześnie. Wyróżnia się dwa protokoły umożliwiające realizowanie wideokonferencji: H.320 wykorzystywany w komutowanych sieciach cyfrowych (np. ISDN) oraz H.323 dla sieci pakietowych (Ethernet, Internet).
 

Uwaga!(C) 1998-99 Copyright CRI JOLANTA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk tekstu słownika dostępnego na naszym serwerze WWW, zarówno w części jak i w całości oraz udostępnianie ich w mediach elektronicznych wyłącznie za zgodą CRI JOLANTA.Wszystkie pytania i komentarze do tej strony prosimy kierować do criadmin@crijolanta.com.pl
Copyright (C) CRI JOLANTA. Ostatnia modyfikacja: 26.07.1999.